Finansowanie

Wydarzenie „Światowy Dzień Inżyniera - 3 marca 2023 r.” zostało dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) w ramach programu „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. Beneficjentem programu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Całkowita wartość wydarzenia: 66 800 PLN, wartość dofinansowania z budżetu MEIN: 59 750 PLN

Dofinansowanie jest przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 3 marca 2023 roku konferencji, przygotowanie transmisji oraz relacji z wydarzenia, opracowanie materiałów reklamowych poświęconych Światowemu Dniu Inżyniera.